Projektna dokumentacija

Po vaših željah vam izdelamo projekt za vašo bodočo investicijo, bodisi stanovanjsko, poslovno, industrijsko ali katerikoli drugo gradnjo. 

Nudimo projektno in tehnično dokumentacijo, katere sestavni del so:

 • Idejna zasnova (IDZ),
 • idejni projekt (IDP),
 • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
 • projekt za razpis (PZR),
 • projekt za izvedbo (PZI),
 • projekt izvedenih del (PID),
 • projekt za vzdrževanje in obratovanje (POV).

Poleg projektne in tehnične dokumentacije nudimo še izdelavo posameznih načrtov, študij in elaboratov na naslednjih področjih:

 • Arhitektura,
 • gradbene konstrukcije,
 • strojne inštalacije in strojna oprema,
 • električne instalacije in električna oprema,
 • geodetske načrte,
 • krajinska arhitektura,
 • načrt rušenja in načrt ravnanja z gradbenimi odpadki,
 • gradbena fizika,
 • geološko geomehansko poročilo,
 • popisi del,
 • varnostni načrt,
 • študija požarne varnosti,
 • tehnični elaborati,
 • opažni načrti,
 • statični izračuni,
 • dokazilo o zanesljivosti objekta.

Ker se zavedamo, da je projektna dokumentacija bistven element za kakovostno nadaljevanje gradnje, smo skrbno izbrali svoje strokovnjake in partnerje. Zagotavljamo vam, da bodo vaši projekti izvedeni v najkrajšemu možnemu izvedbenemu roku, ob upoštevanju standardov kakovosti in vaših želja.

Povezave

 • Bertok arhitektura d.o.o.
 • Elea ic d.o.o.

Zagotovite si kakovost!

Preden se lotimo dela, temeljito preverimo dokumentacijo in dejansko stanje. Pokličite tel. številko 041 778 031 ali izpolnite vprašalnik.