Vodenje projektov

Z vrhunskim pooblaščenim inženirjem, ki ima več kot 15 let izkušenj pri vodenju zahtevnih projektov, vam pomagamo uresničiti vaše cilje.
Vodja projekta, ki je hkrati tudi odgovorni vodja del po ZGO (št. 110/02) in ZGO-1 (20/11) bo vaš projekt vodil in pripeljal do zahtevanega in želenega konca.

Vodenje gradbenega projekta:

Poleg vseh funkcij, ki mu jih nalaga zakon (ZGO št. 110/02 in ZGO-1 20/11) in kodeks pooblaščenih Inženirjev bo vodja projekta :

 • Skrbel in odgovarjal, da se projekt pelje v okviru zahtevanih planov (finančnih, terminskih in gospodarskih)
 • Izdeloval terminske plane napredovanja del in skrbel za doseganje rokov
 • Izdeloval finančne ali gospodarske plane, analize stroškov, mesečne prognoze uspešnosti
 • Vodil gradbiščno dokumentacijo po zakonu in zahtevah naročnika (gradbeni dnevnik,..)
 • Izdeloval knjigo obračunskih izmer in jo uspešno zagovarjal, ter pridobil potrditev od nadzornega inženirja in naročnika.
 • Koordiniral vse izvajalce ali podizvajalce na gradbišču
 • Naročal potrebne resurse v skladu s napredovanjem del
 • Motiviral podrejene (gradbene delavce, da dosežejo večje norme)
 • Usklajeval projekt s projektantom in naročnikom
 • Izdeloval popis dodatnih del, ter zahtevek zagovarjal pred nadzornim inženirjem in naročnikom
 • Glede na vaše želje in pooblastila, tudi pridobival podizvajalce (obrtnike), sklepal pogodbe, ter iskal najboljše dobavitelje materialov
 • Izdelal dokazilo o zanesljivosti objekta in uspešno nastopal na tehničnem pregledu, ter pridobil uporabno dovoljenje
 • Izdelal končni obračun in uspešno primopredajo objekta.

 

Za doseganje vrhunskih rezultatov pri gradbenih projektih so potrebni izkušeni ljudje, ki imajo sposobnosti vodenja, organiziranja, motiviranja, koordiniranja in še veliko več. Ker zaposliti take osebe pomeni zelo velik dodatni strošek podjetju, vam svetujemo, da za uresničitev vašega projekta strokovnjaka najamete pri nas !

Pogodbeno se bomo zavezali vaš projekt peljati v vaši zahtevani in želeni smeri in tudi odgovarjali v kolikor dogovorjeni rezultati ne bodo doseženi.

Zagotovite si kakovost!

Preden se lotimo dela, temeljito preverimo dokumentacijo in dejansko stanje. Pokličite tel. številko 041 778 031 ali izpolnite vprašalnik.