Referenčna dela

Ime in priimek: Jasmina HLAČA
Strokovna izobrazba: dipl. inž. grad., Ident.št. IZS G-2723
Delovne izkušnje: 15 let+
Funkcija: VODJA OPERATIVNE IZVEDBE – VODJA PROJEKTA ali NADZORNI INŽENIR
  (odgovorni vodja del, gradbišča, ...)

 

Datum in številka potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za navedeno funkcijo (odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte) :
datum: 13.11.2006 številka potrdila: GRA-06/127

 

Projekt Vrednost posla (cca) Leto izvedbe Opis del
Kanalizacijski sistem v občini Logatec
Logatec
3.000.000 EUR 2013 - 2015 Vodenje del (odgovorni vodja del)
PGH Kozolec 2. faza (izgradnja garažne hiše)
Ljubljani
3.000.000 EUR 2013 - 2015 Gradbeni nadzor (odgovorni nadzornik)
Energetska sanacija Doma starejših občanov
Ljubljana - Šiška
2.000.000 EUR 2012 - 2013 Vodenje del (odgovorni vodja del)
Trgovski objekt LIDL
Ljubljana-Rudnik
2.000.000 EUR 2012 Vodenje del (odgovorni vodja del)
Hangar III in kleparska delavnica
Letališče Brnik
1.500.000 EUR 2011-2012 Vodenje del (Odgovorni vodja gradbišča in koordinator vseh izvajalcev)
Izgradnja bivalnih zaporniških objektov J in K - Zapori Dob
Dob
2.500.000 EUR 2010 Nadzorni inženir (gradbena dela)
Stanovanjski objekti
Enodružinske hiše: Grosuplje, Brezovica, Dolsko, Bertoki pri Kopru, Lukini pri Kopru, obnova pritličja na Preglovem trgu 6, Ljubljana, Brezovica - obnova fasade
800.000 EUR 2010 - 2012 Nadzorni inženir
Vila Piran
Piran
250.000 EUR 2010 - 2012 Nadzorni inženir
Izgradnja krožišča K2
Koper
1.032.000 EUR 2010 Vodenje del (Odgovorni vodja del)
Obnova podvoza VA 291 in vozišča km 0,056 do km 0,962
AC Razdrto - Senožeče
820.000 EUR 2009 Vodenje del (odgovorni vodja del)
ESO Rebernice - gradbena dela, pogonska centrala
AC Razdrto Nova Gorica
500.000 EUR 2009 Vodenje del (odgovorni vodja del)
Most čez reko Reko
Ilirska Bistrica
320.000 EUR 2008 - 2009 Vodenje del (odgovorni vodja del)
Črpalna hidroelektrarna Avče
Avče
32.000.000 EUR 2006-2009 Vodenje del (Odgovorni vodja del)
Severna obvoznica Koper
Koper
2.500.000 EUR 2006 Vodenje del
Rekonstrukcija ceste v Luciji
Portorož - Lucija
200.000 EUR 2005 Vodenje del in obračun
Pokriti vkop 8-1 na HC Škofije – Srmin
Škofije - Srmin
1.000.000 EUR 2004 - 2005 Vodenje del in obračun
Oporni zidovi na AC Klanec - Ankaran
Klanec - Ankaran
1.000.000 EUR 2003 - 2004 Vodenje del in obračun
Viadukt Lama, viadukt Bivje in manjši premostitveni objekti na AC Klanec - Ankaran
Klanec - Ankaran
4.000.000 EUR 2001 - 2003 Vodenje del in obračun

Zagotovite si kakovost!

Preden se lotimo dela, temeljito preverimo dokumentacijo in dejansko stanje. Pokličite tel. številko 041 778 031 ali izpolnite vprašalnik.